Viktfrågan, del 4 – inför årsmötet

Styrelsen har på senaste styrelsemötet diskuterat hur vi ska gå vidare med viktfrågan. Vi har tidigare provat att få till en arbetsgrupp bland medlemmarna som vill dra i denna fråga men tyvärr så har ingen velat ta tag i detta. Vi har en bra dialog med Svenska Seglarförbundet (SSF) och vi har diskuterat om olika alternativ och vad de anser skulle vara en bra väg framåt för förbundet och vi har sammanställt resultatet av diskussionerna nedan.

Väga båtar

Vårt respittal är baserat på de dimensioner som finns i båtdatabladen vilket avser att representera ”den bästa” båten. Om man kontrollväger båtar för att revidera båttypens standardvikt, så kommer inte ett genomsnittsvärde att godkännas utan snarare den lägsta vikten som man skulle kunna finna och därtill kanske SSF även lägger till en viss säkerhetsfaktor. Ett genomsnittsvärde skulle ju annars statistiskt sett medföra att halva NF-flottan bryter mot reglerna om de seglar efter tabellvärdet. Att väga båtar medför alltså inte automatiskt att NF:ens tabellvikt ökar, snarare tvärsom

Det finns idag i SRS-registret 8 st NFar med egen vikt specificerad i sitt mätbrev. Dessa båtar varierar mellan 2890 och 3260 kg. Dock är det bara 3 av dessa som är vägda med verifierad våg (verifierade vikter: 2890, 3000, 3020). Detta pekar åt att den vikt som redan finns i SRS tabellen (2900) är ganska rättvisande.

Vill vi så kan vi kontrollväga ett ytterligare antal båtar men det behöver i så fall dokumenteras att de är av olika årsmodeller och tillverkare och detta kan medföra att båtar tillverkade på olika orter får egna klasser med eventuellt olika SRS-tal , tex NF-Birka, NF-nya modellen etc vilket vore olyckligt. Och som sagt kommer detta sannolikt dessutom leda till att tabellvikten kan justeras åt ”oönskat” håll.

ORC-fil

Det finns en ORC-fil (Offshore Racing Congress) som man kan nyttja mot ersättning till SSF och då få tillgång till ORC-databasen för att kunna ta fram teoretiska mått på båten. Att använda den skrovfil som finns för NF för att bestämma absoluta fribordshöjder anser dock SSF vara lite vanskligt, dels för att filen är gammal och inte säkert exakt och dels för att den inte har använts till uttag av mätbrev tidigare. Men för att använda den till att hämta teoretisk prestandainformation (polardiagram) går bra. Att mäta på detta sätt kan dock medföra att mätstationerna skiljer sig från hur klassregeln är utformad.

Flytmärken

När det gäller flytmarkeringar som finns på ritningarna på bla hemsidan så är en tes att dessa med största sannolikhet är måttsatta efter ursprungsvikten på 2600 kg.

Denna kom senare att ändras till 2900 kg (på 1980-90 tal?), troligen utan att ritningen ändrades. 2900 är den vikt som gäller idag enligt båtdatabladet. Om man då som noggrann ägare mäter ut flytmärkena enligt ritningen så kommer de hamna under vattenytan och effekten blir att man tror att sin egen båt är tyngre än klassbåtens 2900 – och har detta som ett argument för att resultatet på kappseglingarna inte går ens väg. Förutom frågan om 2600 vs 2900 är att båtarna med tiden ofta har utrustats med diverse saker som septitank, kyl, värmare etc och allt detta tillsammans med mer fukt i plasten gör att båtarna väger något mer. Av ovanstående 3 båtar som är verifierade så skiljer det runt 110 kg vilket gör att tabellvikten på 2900 kg anses stämma rätt bra för ”bästa båt”.

Hur gör vi nu ? Och vem gör vad ?

Vi i styrelsen anser att vi har utrett frågan som utlovat och kommer med konkret förslag:

  1. Alternativ 1, att väga fler båtar anser vi går bort pga dyrt, kommer sannolikt inte leda till tyngre båt i båtbladet utan snarare tvärsom samt risk för att NF splittras i flera olika klasser.
    Alternativ 2 , använda ORC-fil anser vi går bort helt enkelt för att SSF avråder från det. Om filen är inexakt vore det kontraproduktivt att använda den då hela målsättningen med viktarbetet är att hitta en mer rättvisande vikt.
  2. Styrelsen anser därför att den väg framåt vi har är att kontrollera/justera placeringen på flytmärkena så att dessa överensstämmer med tabellbåtens vikt på 2900 kg och att vi därefter reviderar ritningarna och skickar in denna ändring i klassreglerna för godkännande hos SSF. Därför bör det utses en arbetsgrupp på årsmötet och att dessa personer mäter upp detta på någon av båtarna som ligger nära 2900 kg under året så kanske vi kan ha detta justerat till 2020. Det krävs dock att båtarna är tömda och uppfyller klassreglerna i övrigt vilket innebär att berörd båtägare behöver delta med iordningsställande av sin båt.

 

Hälsningar Styrelsen

 

Läs även gärna de tidigare artiklarna på ämnet inför årsmötet:

Viktfrågan, del 1 – är det dags nu?

Viktfrågan, del 2 – efter diskussion med SSF

Viktfrågan, del 3 – arbetsgrupp efterlyses

Höstmötet 2018: diskussion om vikt

Här hittar du mätbrev på de NF som har eget SRS-brev
SRS mätbrev

 

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.