Ordförande

Ansvarar för kontakter med SSF och andra förbund, sammankallar styrelsen och leder styrelsens arbete.

Hasse Jansson
Tfn: 073-984 40 26

Sekreterare

Ansvarar för dokumentation av förbundets möten, allehanda informationsaktiviteter, medlemstidningen iNFo och webben.

Niclas Stang

Kassör

Ansvarar för medlemsregister, adressändringar och föreningens  ekonomi

Ola Johansson
Tfn: 070-947 60 00

Kappseglingsansvaring

Planering, rapportering och dokumentation av kappseglingar och resultat.

Lasse Carlefalk

Ledamot

Till styrelsens förfogande

Nisse Virving

 

Vi svarar på mail men kanske inte omedelbart.