Viktfrågan, del 1 – är det dags nu?

Vägning av NF har diskuterats i omgångar under de senaste åren men än har ingen motion lagts. Styrelsen har nogsamt lyssnat på medlemmars argument, följt utvecklingen på banorna och även inhämtat information från SSF för att utreda tillvägagångssätt, kostnader och konsekvenser. Syftet med detta inlägg är att få igång en diskussion inom förbundet där alla medlemmar skall få information och även möjlighet att tycka till. Om inget oförutsett dyker upp eller om medlemmarna inte bestämt säger ifrån är styrelsens avsikt att lägga en proposition till årsmötet 2019 om vägning av NF.

Du som är medlem har möjlighet att påverka diskussionen och utfallet. Är du inte medlem blir du det enklast genom att följa instruktionerna här.


1. Varför skall vi väga båtarna?

Ett av de bästa sätten att marknadsföra en båtklass är att den är med på kappseglingar och syns i resultatslistorna – gärna högt upp i listorna. NF har kappseglats mycket och har lockat duktiga seglare som har gett ett grundmurat positivt avtryck av båtklassen i seglarsverige. En båt som kappseglas framgångsrikt gör att andra seglare i båtbytartankar och de som funderar på rätt förstabåt lättare intresserar sig för båttypen vilket i sin tur leder till att marknadsvärdet lättare hålls uppe (relativt andra båtar). Och mycket riktigt – jämfört med andra båtklasser står NF och NF-förbundet i en särställning vad gäller nyrekrytering av duktiga seglare, omsättning på båtar och aktivitet i förbundet.

Men… för intresserade kappseglare som seglar i vatten där de kanske är ensam NF i ett startfält har det blivit en alltmer frustrerande uppgift att försöka hålla de andra i bakvattnet. Även för andra som tampas med fler NF på linjen är det attraktivt att väga båten – om båten är tyngre än tabellbåtens 2900 kilo resulterar det nämligen i ett lägre SRS -tal som ger större chans till bättre placering i totalen. Några NF har idag tagit ut eget mätbrev där de vägt båten.

Som många -70 talsbåtar ligger NF djupare i vattnet än vad konstruktionsbladet anger. Det får till följd att NF under alla år dragits med ett högt SRS-tal och intrycket bland de kappseglande NF -seglarna är att NF halkat efter i resultaten på kappseglingar. Kanske beror det på att mer moderna konstruktioner med mer modern byggteknik som bättre stämmer överens med konstruktionsvikten kommit ut på banorna.

Exempel: tabellbåtens deplacement  är idag 2,9 ton men enligt de NF som vägts (ur SRS-brev från hösten 2018) ser det ut såhär:

NF 42: 3,19 ton

NF 357: 3 ton

NF 278: 3,02 ton

NF 120: 3,17 ton

NF 305: 2,89 ton (ej inombordare)

NF 323: 3,1 ton

NF 317: 3,1 ton

(Not: vi jämför inte SRS-talen då det kan finnas andra delar i dessa båtars SRS-brev som skiljer utöver vikten)

Konsekvenser av vägning för dig som ägare av NF och medlem i förbundet.

Ringa konsekvenser. SRS-talen uppdateras varje år oavsett och om klassen som sådan får ny vikt och nytt SRS-tal som konsekvens av detta är det som det brukar.

Om styrelsen föreslår att Klassförbundet skall sponsra en del av kostnaden för vägningen påverkar denna del förbundets ekonomi. Om detta ingår i förslaget till årsmötet kan du ta ställning till detta vid den eventuella röstningen.

Sanningen är nog att för de allra flesta medlemmar är kanske frågan om ny vikt rätt ointressant. Särskilt för de som inte kappseglar. Men även ej kappseglande medlemmar kan säkert se fördelarna med fler kappseglande NF som marknadsför båttypen. 

Är vägning ett nollsummespel?

Men vad händer då om andra aktivt kappseglande klasser också gör vägning med nya SRS -tal som följd? Är vi då inte tillbaka på ruta noll?

Jo, om andra båtklasser väger sina båtar är vi tillbaka där vi började. Kanske. Men skillnaden då är att de vägda båtarnas SRS tal i så fall är än mer rättvisande än de är idag vilket bara är positivt.

2. Hur går vägningen till?

Styrelsen för samtal med SSF och blogginlägget kommer uppdateras avseende detta så snart de svarat – men på ett ungefär:

Uppmätning av båt, rigg och segel samt vägning av båten ska göras av en av SSF auktoriserad mätman.

Vilken utrustning får finnas med i båten vid vägning?

Styrelsen för samtal med SSF och blogginlägget kommer uppdateras avseende detta så snart de svarat – men på ett ungefär:

Enligt SSF: Se klassregler för SRS, Appendix 2. Specifikt betyder detta att all lös utrustning som inte är specificerad i Appendix 2 inte skall vara med vägning. Man får alltså inte ha fulla tankar, lös utrustning som livflottar, gummibåtar, grillar etc. och inte heller förtöjnings och ankargods utöver den tillåtna vikten på max 1.5% av deplacementet. Skall utrustning anses som fast monterad skall den vara permanent monterad med skruv och/eller lim. Exempel på fast monterad utrustning är tex. värmare , kylskåp, varmvattenberedare, stereoanläggningar, autopiloter och instrumentsystem.

Appendix 2. Appendix 2 gäller endast för standardbåtar och mätbrevsbåtar. För klassbåtar gäller klassreglerna.

För NF gäller då: klassreglernas C.3

Obligatorisk utrustning

 • a) Eldsläckare min. 2 kg.
 • b) Ett ankare + kätting om min 7 kg med min Ø12 mm lina eller vävt band av min 30
 • meters längd. Band hållfasthet skall vara minst jämförbar med Ø12mm lina.
 • c) 4st dynor helt täckande över kojerna, tjocklek min 50 mm
 • d) Ett 12V batteri, vikt min 17kg.
 • e) Flytplagg till varje besättningsmedlem
 • f) Minst en fast monterad länspump som hanteras från sittrummet
 • g) Lanternor
 • h) 4st fendrar
 • i) Ett förtöjningståg av tampen/linan min Ø12mm längd min 10m
 • j) Funktionsdugligt kök

Frivillig

 • a) Elektronisk eller mekanisk navigationsutrustning fritt

I klassens SRS-blad (tabellbåten) framgår även följande:

 • Nedgångsluckor Obligatoriskt
 • Dynor Obligatoriskt
 • Toalett Obligatoriskt
 • Batteri Obligatoriskt
 • Bord/Table Obligatoriskt
 • Pentry Obligatoriskt
 • Inredd förpik Obligatoriskt
 • Rullfocksystem ovan däck Ej obligatoriskt

3. När är detta tänkt att ske?

Styrelsen för samtal med SSF och blogginlägget kommer uppdateras avseende detta så snart de svarat – men på ett ungefär:

Se tidsplan nedan.

Själva vägningen kommer troligen äga rum någon gång hösten 2019.

4. Påverkar vägning/ny vikt klassregler eller stadgar?

Styrelsen för samtal med SSF och blogginlägget kommer uppdateras avseende detta så snart de svarat – men på ett ungefär:

Troligen inte.

5. Vad händer sedan?

Tidsplanen är som följer:

 • Vår 2019: Årsmötet 2019 röstar om vi skall genomföra vägning. Om vi behöver förändra klassregler och/eller stadgar röstar vi om möjligt om detta också. Eventuell uppdatering av klassregel tar styrelsen med SSF.
 • Höst 2019: Vägning genomförs.
 • Inför säsongen 2020 hoppas vi få nytt SRS-tal och om så behövs en uppdaterad klassregel.

 

Kommentera gärna artikeln med dina synpunkter. Det är viktigt att den här frågan genomlyses och diskuteras.

Bästa hälsningar, Styrelsen i NF förbundet

 

1 tanke på “Viktfrågan, del 1 – är det dags nu?”

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.