Deviera kompassen enkelt. Så här gör du.

Kompassen påverkas av olika magnetiska föremål som finns ombord på din båt, tex din motor. Det kallas för deviation och gör att kompassen visar fel. Storleken på felet är unikt för alla kompasser och båtar. Du kan med andra ord inte låna kompisens deviationstabell för att kontrollera just din kompass. Det måste kontrolleras på plats, ombord på din båt. Detta är inget du behöver göra varje år, för de flesta räcker det med en gång. Med hjälp av en GPS är det inte så svårt. Den här tekniken går ut på att du fyller en tabell, deviationstabell, med de värden som du får när du kör mot exempelvis en farledsboj. Så här gör du:

1. Gör en tabell med tre spalter (eller klicka på länken för att ladda ner filen).

Kolumn 1: KÖG: kurs över grund från GPS inklusive missvisning, M.

Kolumn 2: Kk: avläst kompasskurs, från båtens kompass.

Kolumn 3: Deviation. Skillnad mellan kolumn 1 (GPS) och kolumn 3 (kompass) är deviationen. Var noga med plus och minustecken.

2. Ställ in din GPS så att kurs över grund visas inklusive missvisning. En GPS kan nämligen visa antingen kurs över grund med eller utan missvisning. Se GPSens instruktionsbok om hur kurs över grund inklusive missvisning aktiveras. Det kallas ibland för ”auto missvisning.” Fördelen med visning inklusive missvisning är att du slipper räkna med den. Skillnaden mellan vad kompassen visar och det GPS visar blir nu din deviation.

3. Välj en lämplig farledsboj. Du måste kunna cirkulera runt bojen ett helt varv utan att riskera att gå på grund eller vara till trassel för andra båtar. Kör fram till den, så nära som du bara kan, och skapa en waypoint på din GPS för bojens position. Du skall sedan styra mot denna waypoint. När du sedan styr mot bojen kan du avgöra om det är strömt eller om du har en avdrift. Ta inte ut positionen i latitud och longitud från sjökortet.

4. Döp waypointen så att du hittar den bland andra girpunkter, tex DEV.

5. Kör nu en bit ifrån bojen, 1,5 till 2 kabellängder (0,15 – 0,2 sjömil) räcker. Aktivera funktionen ”Gå till” och välj bojen som du döpte ovan. Din GPS visar nu din bäring och ditt avstånd till bojen.

6. Styr rakt mot bojen i ca 4 knop. Viktigt: Båtens stäv ska peka rakt mot bojen i båtens långskeppslinje. Sitter du inte mitt i båten, gör då en markering på pulpit som motsvarar rakt fram eller ta hjälp av någon som står mitt i båten. Ett vanligt nybörjarfel är att om man sitter på kanten och siktar bojen mot förstaget så går inte båten gå rakt utan i en kurva. Det är alltså fel. En del använder autopilot för att styra rakt. Men var medveten om att de flesta autopiloter är inställda på att ha en viss tröghet, eller spann på X grader där de inte gör kurskorrigeringar, och kan alltså styra fel emellanåt. Förslaget är att du minimerar möjliga felkällor och handstyr.

7. Styr mot bojen tillräckligt länge så att GPS kurs över grund är den samma under cirka 10 sekunder.

8. Avläs kompasskursen mot bojen när båtens långskeppslinje pekar mot den. GPS bäring måste överensstämma med GPS visade kurs över grund. Om bäring och kurs över grund skiljer sig åt har du en avdrift och då får du felaktiga värden. En till två graders skillnad är ändå ok.

9. Notera GPS kurs över grund och kompasskursen i tabellen. Om kompassen visar ett högre värde än GPS är deviationen negativ (du skall dra ifrån grader i dina beräkningar framöver). Sätt ett minustecken framför det antal grader som skiljer GPS kurs och kompassens kurs, Kk. Är kompassens värde lägre än GPS är deviationen positiv och då sätter du ett plustecken framför (du skall lägga till grader i dina beräkningar framöver).

10. När du kör från bojen ser du avståndet till den på GPS. Vid cirka 0,15 sjömil är det lämpligt att vända och börja om från punkt 6 igen.

11. Kör mot bojen i en ”stjärna” minst ett tiotal gånger jämt fördelat varvet runt. Då har du ett deviationsvärde på ungefär varje 35 grader vilket ger dig en god uppfattning om din kompass deviation.

Tejpa upp en färdig deviationstabell under kompassen och ha en redo runtikring din navplats. Du är redo!

“Men varför skall jag hålla på med det här” kanske du tänker? Tja, tänk den dagen då din GPS pajar eller strömmen tar slut. Inte om. Då är det rätt bra att ha sjökort och fungerande kompass ombord. Kunskaperna om hur man använder dem får vi hoppas att du har.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.