Informationen på sidorna Matrikel, Båtregister, Manualer och medlemstidningen iNFo är reserverad för medlemmar i NF-förbundet. Aktuellt lösenord står i senaste numret av vår tidning iNFo som går ut till alla medlemmar. Knappa in lösenordet här eller på respektive sida i menyn.

Är du inte medlem blir du det enkelt här!

Klassförbundet hjälper till med olika frågor om båtägande med allt från trim till renovering och underhåll. Plus att förbundens arrangemang ofta är en lockelse för de som söker gemenskap och nya vänner. Ett aktivt klassförbund är en viktig faktor för många när man väljer båt. Även om man inte är aktiv i förbundet så åtnjuter man samma fördelar som alla andra medlemmar. Är du nybliven NF -ägare är det därför ett klokt drag att att bli medlem i klassförbundet eftersom det hjälper till att hålla värdet uppe på din båt. Ett aktivt klassförbund är en värdesäkring för din båt.

2016-10-12-12-34-27

Fördelar med medlemskapet:

  1. Du får rösträtt vid årsmötet och har då möjlighet att påverka NF -klassens utveckling.
  2. Du får delta på studiebesök och andra träffar förbundet arrangerar.
  3. Du får en aktiv del i informationsutbytet om allt som rör NF som båt och klassförbundet.
  4. Du får delta i tävlingar som klassförbundet arrangerar inklusive NF-cupen.
  5. Som medlem stödjer du Svensk segling i allmänhet och NF -segling i synnerhet.
  6. Du får tips hur man seglar, renoverar och underhåller NF.
  7. Som medlem stödjer du NF som klass och klassförbundet och hjälper därmed dig själv och andra NF -ägare.
  8. Du får tidningen iNFo i brevlådan två gånger per år. Ladda ner exempeltidning här!
  9. Du hjälper till att hålla webbsidan nfseglare.com aktiv och levande.
  10. Du får login till medlemssidorna här och kan även delta i ägarnas diskussioner på Facebook.

Bli medlem!

Årsavgift är 200 kr/år.

Skicka epost till vår kassör och uppge:

– Namn

– Segelnummer

– Båtnamn

– Adress

– Telefonnummer (fast/mobil)

– Epostadress

Postgiro Sverige: 74 17 29-8.
Obs: viktigt att du uppger namn vid inbetalning så vi vet vem pengarna kommer från.

 

Välkommen!