Ordförande

Ansvarar för kontakter med SSF och andra förbund, sammankallar styrelsen och leder styrelsens arbete.

Richard Pahlm

Sekreterare

Ansvarar för dokumentation av förbundets möten, allehanda informationsaktiviteter, medlemstidningen iNFo och webben.

Niclas Stang

Kassör

Ansvarar för medlemsregister, adressändringar och föreningens  ekonomi

Hasse Jansson

Kappseglingsansvaring

Planering, rapportering och dokumentation av kappseglingar och resultat.

Lasse Carlefalk

Ledamot

Till styrelsens förfogande

Nisse Virving

 

Vi svarar på mail men kanske inte omedelbart.