Motion till årsmötet 2021

Till årsmötet har inkommit en motion rörande fockens clewboard från Björn Erixson S305 Attack:

”Ändra skothornet på focken

Fock skothornet är väldigt tajt  enligt klassregeln och går väldigt lätt in i blocket på skotskenan. När focken börjar ta  lite stryk och töjt sig eller att man förlängt förstaget några cm så går skothornet i blocket på skotskenan. För att åtgärda detta behöver man höja focken lite och då behöver skotpunkten på focken flyttas fram. Detta kan göras på olika sätt bl.a. med en skotthorns platta som står i dagens regel. Nackdelen med denna platta är att framför plattan viker sig seglet och tar därför slut mycket fortare med denna lösning.

Det finns ett lika billig och enklare alternativ som förhindra detta som man även gör i andra klasser och det är att sy in en längre styv glasfiber stav i hornet som man sedan sätter skotthornet i på det sättet kan man skotta seglet ända ner mot skotskenan utan att seglet viker sig framför skothornet eftersom denna stav är längre än skotplåtskiva i dagens regel.

Jag kan inte se att detta gör att båten går snabbare förutom att man kan skotta skothornet bättre ner mot skenan utan att blocket går i botten samt längre fram och seglet håller betydligt längre än med plåtskothornet pga att det inte viker sig.

Denna åtgärd är enkel och billig. Jag är för entypsregeler men tycker att dom inte ska hämma utvecklingen om utvecklingen inte kostar mycket mer samt gör att seglena håller längre och det blir effektivare segling. Detta är en smart lösning som jag är säker på att många NF seglare skulle gilla då seglet håller längre utan dyra kostnader.”

Björn vidlägger en bild som illustrerar det han beskriver:

Se exempel nedan som fungerar fint på en NF fock där inte skothornsplåten räcker till. Längden  är ungefär  2,5 ggr skothorns plåten.  Personligen tycker jag man kan sätta ett max mått på 100 cm, bredden max  4cm, tjockleken fri för glasfiber staven. Staven får placeras med akterändan max 50 cm från skothornets teoretiska punkt upp på akterliket och max 100 cm längs med underliket från skothornets teoretiska punkt. Man kan också säga att materialet ska vara  homogent glasfiber så hålls kostnaden nere  dvs kolfiber eller sandwish konstruktion är ej tillåtet. Var man väljer att sätta fockskotet på glasfiberstaven är fritt.”

Formalia:

Motionen har inkommit i tid och ska röstas om på årsmötet.

Styrelsens respons:

Styrelsen har läst och förstått och avstyrker motionen.
Förtydligande: Detta är inget generellt problem för majoriteten NF -båtar. Styrelsen anser att KR hanterar de problem som motionen beskriver. Seglet kan anpassas genom att clewboardens position flyttas högre/längre fram på focken.

Björn framför argument om att entypsregler ”…inte ska hämma utveckling…”. Det är dock oklart vad det är för sorts utveckling som hämmas i detta fallet.

Diskussion: det är möjligt, kanske sannolikt, att Björns erfarenhet beror på mastlutet (rake) som Attack har. Ju mer masten lutar bakåt, ju närmare självslående skenan kommer sannolikt fockens skothorn. Det är i så fall ett skapat problem, ett individuellt val av rake man gör, och inget som behöver beröra andra båtar via ändringar i klassregler. Lösningen för den enskilde seglaren är istället att man får räta upp masten. Alternativt korta av en bit segelduk i akterkant på focken för att kompensera för sitt mastlut.