Rapport från NF förbundets årsmöte 5 nov 2020

Den 5:e nov samlades 16 medlemmar i vad som kan beskrivas i hemmamiljö. Ja, det blev möte hemma för de flesta (någon stackare satt i bilen) eftersom vi beslutat genomföra mötet digitalt via Zoom. Glädjande nog hade drygt 20 -talet medlemmar föranmält intresse om att delta, men det stannade alltså på 16st.

Tiden före mötet hade genomsyrats av febril aktivitet inom styrelsen och valberedningen. Vi hade flera förmöten där vi testade olika sätt att rösta på och hur man kan begära ordet utan att prata i mun på varandra. Vi trodde väl realistiskt att ca 10-20 deltagare skulle ansluta, men behövde ta höjd för att 100 -talet medlemmar skulle joina. Vi var alla lite spända inför hur detta skulle gå.

Nervös start

Mötet inleddes med att sittande ordförande visade en hälsnings -PPT för alla. Därefter hade vi en kort stund av vilda västern där alla kunde få prata och hälsa på varandra.

Så inleddes mötet. Själva dagordningen kan du se i höstens exemplar av iNFo. På de viktigaste punkterna bidde det såhär:

Ekonomin

Kassör Hans gick igenom räkenskaperna. Vår ekonomi är god. Svenska Sjö bidrar med pengar för annonser vilket är nytt (på webben och i tidningen). Som vanligt är det portot för utskick och tryck av tidningen som är höga

Medlemsantalet sjönk under 2019. Under 2020 är vi dock back on track. Kassören har även förutseende köpt in massa frimärken innan höjningen (från 9 till 11 kronor) som belastar resultatet varför vi bara gick lite plus i år. Framöver kommer vi dock spara pengar på varje brev. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

Ingen förändring i medlemsavgiften

Motioner

Vi hade två motioner som beskrivs här i sin helhet. Motionerna har även kommenterats i kommentarsfältet här.

Styrelsen meddelade att motion 1 inte tas upp till behandling. Ordföranden förklarar ”Motion 1 rör SRS vilket ligger utanför NF-förbundets intressesfär. Enligt stadgarna är förbundet till för entypsbåten NF. Styrelsen avser därför inte ta upp motionen till behandling eftersom det krävs ändring av förbundets stadgar innan detta kan ske.”

Re motion 2 sade ordföranden att ”Styrelsen har läst klassreglerna och där framgår att en inombordsmotor med tillbehör sammanlagt ska väga minst 125 kg. Det står inget om att det måste vara en dieselmotor utan skulle lika gärna vara en bensinare, elmotor eller annan motortyp. Den enda begränsningen är vikten. Väger motorn (oavsett motortyp) och dess tillbehör mindre än 125 kg ska man lägga in kompensationsvikter – också redan specificerat i klassreglerna. Motion 2 verkar av allt att döma vara onödig varför styrelsen föreslår bordläggning.”

Efter kort diskussion där det ventilerades argument för, och mot, motionens förslag gick vi till röstning.

Mötet röstade med röstetalet 15 för styrelsens förslag och 1 röst för motion nr 2s  förslag.
Motion 2 bordlägges.

Nya personer i ledningen. Delvis.

Nya styrelsen ser ut som så här:

Nyval av ordförande blev Hasse Jansson, väljs varje år.

Nuvarande sekreterare Niclas Stang väljs vartannat jämnt år omvaldes på 2 år, nytt val 2022.

Ledamot 1, Nisse Virving väljs vartannat jämnt år omvaldes på 2 år omvaldes på 2 år, nytt val 2022.

Som ny kassör i.om. Hasses befordran valdes Ola Johansson på fyllnadsval 1 år. Posten till kassör väljs därför igen 2021.

Ledamot 2 Lasse Carlefalk väljs vartannat ojämnt år, inget nyval i år alltså

Som revisor kvarstår tacksamt Ulf Silling. Från och med i år förstärkt av Henrik Waldinger som valdes in som revisorssuppleant.

Valberedningen fick också den en uppfräschning iom Henriks omlokalisering. Till ny ledamot i valnämnden valdes Jonas Edwinsson.

Viktfrågan  avklarad

De senaste årens stora diskussionsämne och huvudbry; frågan om vikten på NF, kunde efter styrelsens utredning anses vara säkrad och läggas till handlingarna efter röstning med enhälligt utslag.

Tack till Richard

Ordförande Richard avtackades av mötet. Richard hade även fått en bukett blommor hemskickat tidigare under dagen som det viftades med i bild. Han lät hälsa att han kommer delta i förbundet – om än på lite distans from nu. Men hoppas på att kunna gasta på båtar framöver.

En summering av mötet är att det gick väldigt bra. Det kom även bra förslag från deltagare som inte bor i Stockholm att möjlighet att delta digitalt borde permanentas.  

Nytt möte med fokus på trevligheter på gång

Detta mötet klarades av på ca 1h30m vilket var bra eftersom batterikraften på deltagarnas olika enheter började svikta mot slutet. Fokus låg på att klara av The bare necessities som visan heter, dvs årsmötets dagordning.

Kappseglingsansvarige Lasse C flaggade för kommande möte/seglarpub, även denna digitalt där vi kan prata av oss mer fritt. Det handlar om kommande säsong, förslag på nästa års kappseglingar, prisutdelning för 2020, artiklar till iNFo mm. Håll ett öga på NFseglare för inbjudan och information.

Med vänlig hälsning, Styrelsen