Motion till årsmötet 2019

Till Styrelsen har det inkommit en motion (hämta hem motionen som PDF här) att tas upp på årsmötet 2019. Motionen har inkommit inom den tidsfrist som framgår av förbundets stadgar (§15), senast 1 januari, och är därför godkänd och kommer finnas med som en punkt på årsmötesagendan att rösta om.

Enligt stadgarna har styrelsen en möjlighet att ge ett yttrande till motioner om vi så anser det vara påkallat. Rent allmänt ser vi i Styrelsen det som vår uppgift att noggrant läsa och diskutera implikationer av alla motioner och om så behövs även inhämta externa synpunkter från tex segelmakare, SSF eller annat och redovisa dem. Vi ser det som en viktig del i Styrelsearbetet för att ge medlemmarna bästa möjliga beslutsunderlag.

I vissa fall kan Styrelsens beredning av en motion resultera i att vi avstyrker denna, i andra fall att vi föreslår att motionen får gehör. Det kan också hända att vi bestämmer oss för att inte avge vare sig en rekommendation för- eller mot motionens förslag.

Styrelsens kommentarer/bakgrund

Motionen föreslår som vi tolkar den att det skall vara tillåtet att använda ett enkelt och begränsat barberhaul på NF-Race. Inte någon annan form av spaltsjustering av focken. 

Att arrangera en barberhaul är inte svårt och kan göras ganska enkelt med en bit tamp man redan har ombord. Det är också relativt enkelt att lära sig trimmet. Du kan läsa på om barberhaul här. Det är alltså inte dyrt eller särskilt svårt. Det får stå utom tvivel att barberhaul som sådant är bra. Som framgår av artikeln ger barberhaul möjlighet att trimma focken bättre i öppen vind.

Klarläggande av SSF: Det finns inget i klassreglerna som hindrar användning av barberhaul. 

Valet att inte använda någon form av spaltjustering av focken (via infucker, barberhaul eller tex person på fördäck som håller ut skothornet med handen) på NF-Race har fram till nu röstats om på plats vid rorsmansmötet som ett gentlemans agreement av seglarna som deltar. 

Styrelsen har diskuterat eventuella argument för och mot motionens förslag vilka redovisas här:

Argument för motionens förslag

Det är såklart positivt om fler NF -seglare som vill lära sig trimma sina segel också får möjlighet att använda detta i ”skarpt läge” på kappsegling där man kanske kan se skillnaden mot andra båtar. Men en entypsbåt på kappsegling med andra klassbåtar som NF-Race är blir skillnaden i trim mer synbar än tex en SRS -kappsegling med olika båttyper vilket är både sporrande och utvecklande. Den begränsade varianten till barberhaul motionen förslår kan man tycka ryms inom NF-Race -tanken att locka ”oerfarna” och erfarna seglare att delta på NF-Race, en enkel och hanterbar segling. Ett tillfälle att utbyta erfarenheter och utveckla NF klassen.

Se även motionens argument för barbehaul:

  1. Detta jämnar ut skillnaderna mellan båtar med max mått på skotskenan och övriga som har kapat skenan för att enkelt kunna gå på skarndäcket.
  2. Bättre koll på focken på slör/läns i hård vind då focken kan linda sig runt förstaget och knäcka lattan.
  3. Fartökningen borde bli väsentlig/roligare segling.

Argument mot motionens förslag

NF-Race har ansetts som den mest familjevänliga kappseglingen i Ostkustserien där vi i förbundet har valt att förenkla seglingen. Syftet har varit en tanke om att till just NF-Race locka båtar som annars kanske skulle uppfatta kappseglingsmomentet för krävande eller kanske tom olustigt. Det främsta exemplet på denna tanke är att vi traditionellt har valt att inte segla med spinnaker på NF-Race.

Om motionen finner gehör blir det framledes tillåtet med barberhaul oavsett vad seglarna på plats anser. 

  1. Ett argument mot motionens förslag är därför att det finns en risk att färre båtar väljer att delta i NF-Race om denna segling blir alltför tävlingsinriktad vilket vore olyckligt.
  2. Ytterligare ett argument mot motionens förslag är därför att det kan tyckas märkligt att seglare på ett årsmöte som kanske inte ens deltar på NF-Race skall bestämma hur den seglingen genomförs.
  3. Till sist kan man skåda i kristallkulan några år framåt då vi kanske har delvis nya deltagare på NF-Race. Några kanske då minns att barberhaul är tillåtet oavsett vad seglarna på plats anser. Andra inte. Det kan finnas risk för dålig stämning.

Det kan vara bra med flexibilitet – framförallt på NF-Race. Beroende på vilka som kommer så kan ju seglarna bestämma att köra med både spinnare, barberhaul och infucker. Varför inte? Ett annat år kanske de vill skippa just spaltjustering.

Det kanske enklaste och bästa sättet att lösa frågan kan vara att helt enkelt delta på NF-Race och rösta för barberhaul på rorsmansmötet om den frågan skulle komma upp.

Styrelsens yttrande över motionen

Styrelsen har här redovisat olika för- och nackdelar med motionen. Det kan såklart finnas fler, men det som redovisats visar huvuddragen i den diskussion Styrelsen haft.

Styrelsen har röstat med röstetalen 3 för och 2 mot att motionen skall antas. De argument vi i styrelsen haft för och mot motionens förslag speglas i texten ovan. Sammanfattningsvis föreslår Styrelsen alltså åt årsmötet att anta motionen.

Det är årsmötet som beslutar om motionen skall antas.

 

Bästa hälsningar, Styrelsen

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.