Klassförbundet för Nordisk Familjebåt
Header

Vägning av NF, del 2

november 27th, 2018 | Posted by Webmaster in Förbundet

Styrelsen har nu språkat med SSF och frågan om vägning, vikt och SRS-tal börjar klarna. Här kommer en sammanfattning av läget så här långt.

Klassförbundet bestämmer båtens vikt

Å ena sidan är det fritt upp till förbundet att säga vilken vikt som vi vill att entypsbåten NF skall ha och anpassa klassreglerna efter det.

I dagsläget står inget om vikt i klassreglerna utan denna fråga bestäms istället av skrivningar om flytmärken (avsnitt C.4.2).

Bild: Klassreglernas skrivning om ‘vikt’ idag

 

Analys

 • En nackdel med att skriva in en vikt istället för skrivning om flytmärken (man kan inte ha både vikt och flytmärken) är att den enskilde båtägaren då måste låta väga sin båt och ev justera med kompensationsvikter för att anses som klassbåt. Väldigt mycket mer komplicerat förfarande än idag där det endast behövs måttband för att rita in flytmärken.

Summa summarum verkar nackdelarna med att skriva in en vikt i klassreglerna vara stora och leda till komplikationer.

Justera flytmärkenas placering

En mer framkomlig, om än snäppet mer omständlig, väg att gå är att via seglarförbundet ta fram en ny, mer korrekt, placering av flytmärkena. Rent konkret kan flytmärkena i för och akter komma att placeras någon centimeter högre upp. Som tumregel motsvarar 1cm ca 100 kg.

Bild: flytmärkenas placering idag från mätdiagrammet

 

Seglarförbundet har matematiska formler för kalkyler och, goda nyheter, NF skrovform finns även som ORC -fil. Detta gör att framtagandet av nya mått för flytmärkena kan i stort sett låta sig göras via kalkyler. Via dessa kalkyler kan vi då “bakvägen”, få fram en ny vikt för NF.

Bonus – att det finns en ORC -fil över NF är goda nyheter då detta möjliggör att få fram VPP -siffror för NF.

Not: En ORC -fil är inte allmängods utan den ägs av någon, tex konstruktören i vårt fall kanske Elvströms dödsbo, och vi får ansöka om att låna eller hyra den för detta arbete.

Analys

 • En fördel med att angripa ‘problemet’ om vikt via en uppdatering av måtten för flytmärkena är att det är relativt enklare (än vikt jmf ovan) för den enskilde båtägaren. Bara att ta fram ett måttband.
 • En nackdel med skrivning om flytmärken är att den enskilda båtens exakta vikt förblir okänd (om man har en extra megastor värmare till exempel… :). Det kan såklart även fortsättningsvis locka till att genomföra en separat vägning i förhoppningen om att få ytterligare sänkt SRS-tal. Sannolikheten att en egen vägning verkligen leder till ytterligare sänkt SRS-tal i ett läge där flytmärkena har blivit injusterade av SSF och ORC skrovform kanske dock får anses som liten eller obefintlig.

Styrelsen lutar i dagsläget åt att ‘flytmärkesmetoden’ är den som är mest framkomlig.

Andra alternativ – sponsra enskilda SRS-brev

Andra vägar som dryftats är att låta klassbåten ha en vikt – egentligen vilken som helst – den är ju irrelevant vid entypssegling. Och att förbundet istället sponsrar de båtägare som kappseglar med att ta fram verifierad vikt genom vägning av sina båtar (helt eller delvis). Detta alternativ framstår dock som kanske mest oattraktivt av flera skäl.

Analys

 • Motivet som talar för denna lösning är att det kan motivera fler NF att börja kappsegla och kappsegla oftare.
 • Den främsta nackdelen är att det kan blir dyrt för förbundets medlemmar.
 • Ett annat argument mot denna lösning är att den går stick i stäv mot tanken om NF som entypsbåt iom att NF -båtarna då definitivt kommer få olika starttider.

Övrig information

Oavsett om man går via ‘viktvarianten’, ‘flytmärkesmetoden’ eller enskilda SRSv -brev kommer resultatet inte enbart vara positivt. Positivt alltså i bemärkelsen att det bara ger ett lägre SRS-tal. Om båten konstateras ligga djupare i vattnet (via antingen ‘viktvarianten’ eller ‘flytmärkesmetoden’ eller annan väg) får den då ett högre rätande moment och även längre vattenlinjelängd som påverkar SRS-talet i motsatt riktning mot ett högre SRS-tal. Därför är det svårt att idag sia om vilket tal vi landar på i slutändan.

Vatten med olika salthalt påverkar båtens vikt. Ju mer salt i vattnet ju mer väger båten. Båtar på västkusten ‘väger’ därför mer. Att ta hänsyn till i den fortsatta diskussionen.

Förslag

Styrelsen fortsätter kommunikation med SSF med fokus på ‘flytmärkesmetoden’. De tidsangivelser vi har fått indikerar att vi kan få mer klarhet under vinter/vår, kanske även med siffror att redovisa. Tidsangivelserna hänger mest ihop med deras egna mötesagenda. Ambitionen då är att ha ett mer konkret underlag framme i god tid före årsmötet.

 

Kommentera och diskutera gärna. Det är viktigt att frågan genomlyses och olika synsätt, åsikter och idéer ventileras.

Mvh, Styrelsen

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

4 Responses

 • Roger says:

  Flytmärkesmetoden känns ju som en bra väg, men om tex vår båt då flyter för högt, måste man alltså tillföra vikt vid tex SRS segling oxå?

  • Björn erixson says:

   Om båten väger mer så får båten ett lägre SRS tal inte ett högre som skrivs enligt ovan. Ett exempel på det är kölbåten där alla övriga siffror utom vikten är lika Men SRS talet är lägre. Detta innebär att en lätt båt har högre SRS tal dvs ska gå fortare och en tyngre långsammare.

  • Johan says:

   Bara om du vill segla på Standard-SRS, har du mätbrev seglar du i samma konf som du hade vid inmätning och på den vikten.Leave a Reply

Or

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Connect with Facebook

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.