Klassförbundet för Nordisk Familjebåt
Header

Storsegelhantering i fyra steg

januari 9th, 2017 | Posted by Webmaster in Tips och erfarenheter
Storseglet är ett viktigt segel att lära sig förstå och behärska. Förenklat kan man säga att storseglet är båtens roder och focken är motorn. Detta avspeglar sig i trimningen då storseglet primärt trimmas för balansen/lutningen i båten. Här några tankar om hur det hela hänger ihop och även några tumregler som startpunkt. Med detta som hjälp blir det lättare för dig att hitta trimmet på din båt.   Med aktiv storsegelhantering seglar du både snabbare och mer bekvämt. En förutsättning är att du har trimsystemen i ordning med bra utväxling på storskot, fungerande travare, uthal och cunningham. Tell-tales i seglet gör allt enklare. Storsegelhantering delar du upp i fyra delar:

1.   Twist kontrolleras med storskotet.

Twist är vinkeln på framförallt övre aktra delen på storen och påverkar kraftuttaget ur seglet. Twist behövs eftersom vinden är starkare högre upp och har en annan anfallsvinkel. Ett stängt akterlik knuffar vinden mot lovart akteröver – och fören på båten vill då upp mot vinden. Båten lutar, blir mer lovgirig och kan stalla. Mer twist, så övre delen på storen faller av mot lä, ger mindre tryck på rodret och gör båten mindre lovgirig. För mycket twist släpper för mycket kraft ur seglet. Ett bra utgångsläge är att skota så översta lattan är parallell med bommen. Den översta tell-talen bör stå rakt akterut ca 50%-90% av tiden. Mer twist är bra i krabb sjö, efter ett slag för att bygga fart och i lätt- medelvind väder. I hårdare vind hjälper akterstaget till att twista kraft ur övre delen av seglet så båten lutar mindre. Du kan också använda kicken för att minska twisten. twist Till vänster ett storsegel med twist. Till vänster ett mer stängt akterlik

2.   Justera storleken på buken i storseglet med uthal och mastböj.

Grundregeln är att i lätt och medelvind kan du ha större buk, i hårdare vind vill du ha mindre buk. Mastböj justeras med förböj (undervanten) och akterstag. Max drag i akterstag är då du ser diagonala rynkor i seglet. Uthalet justerar buken i undre tredjedelen av seglet, akterstaget justerar buken i seglets övre två tredjedelar. Om vågorna är för stora för rådande vind kan du behöva tajta hem på uthalet för att minska luftmotståndet.

3.   Justera placeringen av buken med cunningham.

Målet är att placera buken ca 50% mellan mastlik och akterlik. Titta underifrån bommen och rakt upp mot masttoppen. Ta hem i cunningham för att flytta buken framåt. Om du tex har tagit hem på akterstaget behöver du justera efter på cunningham. I lättare väder kan du ha en lös cunningham. I riktigt lätt väder kan du dessutom behöva justera fallspänningen för att placera buken rätt. Med gamla segel hamnar buken ofta för långt bak.

4.   Justera båtens lutning och rodertryck med skenan.

Ca 3-5 graders lovgirighet är målet. Alltså den vinkel på rorkulten du har jämfört mot centerlinjen på båten. Det säger sig själv att i en svensk skärgård behöver travaren justeras kontinuerligt och ca halva tiden av storsegeltrimmande går åt till att justera travaren.

På kryss

Enklast är att jobba utifrån tre grundlägen på bidevind: lätt (under 10 knops vind), medel (10-16 knop) och hård (+16 knop). Lätt väder under 10 knops vind: Storskot som ger mycket twist. Travaren mot lovart. Andra trimlinor etc lösa. Bommen på centrumlinjen eller t.o.m. aningen mot lovart. Medelvind med ca 10-16 knops vind: Storskotet kan vara skotat hårdare (se not om översta lattan ovan) och bommen placeras på centrumlinjen. Uthal sträckt. Hitta ett grundläge för rodertrycket med akterstag. Primära kontrollen är travaren som får åka upp och ner i vindbyar för att hålla konstant lutning på båten och ett lagom rodertryck. Det viktiga är inte travaren utan bommens placering. I hårdare vindbyar kan man behöva ta hjälp av akterstaget för att twista ur toppen. Hård vind ca +16 knop: Troligen max på cunningham, akterstag och uthal. Travaren sannolikt nere i lä mest hela tiden. Använd istället storskotet för att justera båtens lutning. Har du för mycket kraft i storen? Testa att släppa ner storen i lä så att seglet fladdrar. Om farten är konstant eller högre och din höjdtagning är ok under en minut – då har du för mycket kraft i seglet. Ta hem mer på akterstag eller överväg att ta ett rev.

Undanvind

På undanvind släpper du så akterstaget är helt löst – även i hårt väder. Släpp på cunningham och lossa litet på uthal. Primär trim för formen på storen är via kicken som du sätter an så att översta lattan är parallell med bommen. Annars, det vanligaste felet är att inte släppa ut storen ordentligt på undanvind. Storsegeltrimmaren har alltså ett digert arbete framför sig. Kontroll av båtens lutning och fart, kommunikation med rorsman om rodertryck och i vilken mån båten tar den höjd den skall. Den övriga besättningen hjälper till att räkna ner till när det kommer en vindby. Båtens lutning märker alla – men har båten väl krängt ner är det för sent. Båtfart och rodertryck är mer känsliga indikatorer. Lycka till!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

Leave a Reply

Or

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Connect with Facebook

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.