Klassförbundet för Nordisk Familjebåt
Header

Author Archives: Webmaster

Kappseglingsdags: NF Race 3 augusti

maj 26th, 2019 | Posted by Webmaster in Nyheter - (0 Comments)

UPDATE: NF Race flyttar till Bullandö. Vädergudarna har bestämt sig för att trassla en smula vilket gör att Västra Delsholmen är olämplig som hamn. Styrelsen har därför bestämt Bullandö som ny utgångspunkt för helgen. Vi har kollat så vi får plats i hamnen och även långbord på restaurangen (självkostnad). Styrelsen har också bestämt att förbundet …
Read more

Kappseglingsdags: Ornö Runt 25 maj

maj 11th, 2019 | Posted by Webmaster in Nyheter - (0 Comments)

Ornö Runt arrangeras av Tyresö Båtklubb och ingår i NF –förbundets ostkustserie. Första gången tävlingen ägde rum var 1973 och har därefter varje år gått på Pingstafton eller närliggande helg. Som mest har det varit drygt 400 båtar på startlinjen. Tävlingen är en ren skärgårdstävling runt Ornö med några få rundningsmärken vilket gör att Du …
Read more

Från årsmötet 2019 i NF -förbundet

maj 9th, 2019 | Posted by Webmaster in Nyheter - (0 Comments)

I går träffades ett dryga dussintal glada i lokalerna på södermalm i Stockholm. Hasse och Agneta hade förberett och dukat föredömligt så det var bara för tacksamma deltagare att slå sig ner. Som vanligt diskuterades det problem och tips i lika delar runt bordet innan årsmötet. Det märktes att det finns ett uppdämt behov av …
Read more

Kappseglingsdags: Lidingö Runt 11 maj

maj 6th, 2019 | Posted by Webmaster in Aktiviteter - (0 Comments)

Kappseglingen Lidingö Runt ingår i NF–förbundets ostkustserie och är en distanssegling som äger rum i maj varje år. Regattan, som arrangeras av Lidingö Segelsällskap, har hög status bland seglare. Som åskådare kan man från land njuta av vita segel mot blått hav från starten nedanför Foresta hotell & konferens till målet vid Torsviks fyr. Som …
Read more

Viktfrågan, del 4 – inför årsmötet

april 23rd, 2019 | Posted by Webmaster in Nyheter - (0 Comments)

Styrelsen har på senaste styrelsemötet diskuterat hur vi ska gå vidare med viktfrågan. Vi har tidigare provat att få till en arbetsgrupp bland medlemmarna som vill dra i denna fråga men tyvärr så har ingen velat ta tag i detta. Vi har en bra dialog med Svenska Seglarförbundet (SSF) och vi har diskuterat om olika …
Read more

Skyddad: Ställ in riggen på rätt sätt

mars 29th, 2019 | Posted by Webmaster in Medlemssidor - (Ange ditt lösenord för att visa kommentarerna.)

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Skyddad: Vägvinnande tips för att trimma focken

mars 29th, 2019 | Posted by Webmaster in Medlemssidor - (Ange ditt lösenord för att visa kommentarerna.)

Det finns inget utdrag eftersom det här är ett skyddat inlägg.

Motion till årsmötet 2019

januari 22nd, 2019 | Posted by Webmaster in Förbundet | Nyheter - (0 Comments)

Till Styrelsen har det inkommit en motion (hämta hem motionen som PDF här) att tas upp på årsmötet 2019. Motionen har inkommit inom den tidsfrist som framgår av förbundets stadgar (§15), senast 1 januari, och är därför godkänd och kommer finnas med som en punkt på årsmötesagendan att rösta om. Enligt stadgarna har styrelsen en …
Read more

Viktfrågan, del 3 – arbetsgrupp efterlyses

januari 8th, 2019 | Posted by Webmaster in Förbundet - (0 Comments)

Styrelsen har diskuterat hur vi bäst kommer framåt re frågan om NF -båtens vikt. Det står nu klart att vi bedömer det knepigt att hantera frågan inom ramen för ordinarie styrelsearbete givet de önskvärda tidsramarna. Detta leder till att vi nu efterfrågar frivilliga insatser i form av att en arbetsgrupp bildas som kan ta frågan …
Read more

Höstmötet 2018: diskussion om vikt

november 28th, 2018 | Posted by Webmaster in Förbundet | Nyheter - (0 Comments)

Vi som är här har pratat fram och tebaks och frågat om hur det hänger ihop. Frågan är inte helt lätt att förstå, men sammanlagt är de som är här på mötet positiva till att styrelsen går vidare i diskussioner med SRS. Vägen fram verkar vara att utreda båtens vikt via flytmärkesmetoden, men även andra …
Read more